A Persson Affärsutveckling AB (APA) är en företagsgrupp med lång tradition. Redan 1869 startade Anders Perssons farfars far sitt eget företag i smidesbranschen från vilken nuvarande verksamheter har sina traditioner.

APA har varit moderbolag för följande företag:

Nuvarande koncernbolag bygger med modernaste teknik vidare på dessa traditioner på den globala marknaden. APA-koncernen omsätter cirka 300 MSEK och har cirka 100 anställda. Se länken dotterbolag.